Lịch khám Bác sỹ

STT

HỌ TÊN

CHUYÊN KHOA

THỜI GIAN

1

BS. CK II NGUYỄN QUANG CỪ
Nguyên trưởng phòng khám Thận - Tiết Niệu - Nam Khoa Bệnh viện Việt Đức)

Tiết niệu - Nam Khoa

Từ Thứ 2 đến thứ 7 (chủ nhật khám theo hẹn)

2

 BS. PHAN VŨ TRUNG
(Bác sỹ chuyên khoa Nội - cấp cứu) 

Nội - Cấp cứu

Từ thứ 2 đến sáng thứ 7

3

BS. CK II PHAN THỊ LUYẾN TRANG 
(Nguyên Trưởng khoa Tim - Thận - Khớp  Bệnh viện 175)

Tim - Thận - Khớp

Sáng thứ 6

4

BS. CK I BÙI THANH HÀ
(Bác sỹ chuyên khoa Ngoại)

Ngoại Từ thứ 2 đến sáng chủ nhật
5

BS. CK I ĐÀO THỊ PHƯỢNG
(Bác sỹ chuyên khoa nội Bệnh viện Thanh Nhàn)

Nội Thứ 2, thứ 3, thứ 4
6

BS. CK I NGUYỄN THỊ CÚC
(Bác sỹ chuyên khoa Nhi Bệnh viện Xanhpon)

Tiêm chủng

Thứ 6, thứ 7

7

BS. NgUYỄN VĂN NGHĨA
(Nguyên trưởng khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện Việt Tiệp)

Gây mê hồi sức

Từ thứ 2 đến Thứ 7

8

BS. CK I TRẦN VĂN THÀNH
(Bác sỹ chuyên khoa I - Trường khoa chẩn đoán hình ảnh)

Chuẩn đoán hình ảnh 

Từ thứ 2 đến Thứ 7

9

BS. CK II TRẦN VĂN HÙNG
(Bác sỹ chuyên khoa II - Nguyên giảng viên bộ môn Sản trường Đại học Y Hà Nội)

Sản

Thứ 3, thứ 6

10

BS. NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
(Bác sỹ chuyên khoa Sản - Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam)

Sản

Thứ 3, thứ 7

11

BS. CK I TRẦN THỊ KIM DIỆP
(Nguyên Trưởng Khoa Sản Bệnh viện Thanh Nhàn)

Sản

Thứ 2, thứ 4